Janowi Pawłowi II

Z ziemi na której Tatry
opowiadają legendę o wielkości
a Wyspiańskiego pastele
są muzyką rzeczywistości

z miasta które o zmierzchu
ożywia przeszłość rozległą
jak płaszcz koronacyjny
alabastrowej Jadwigi

z lasów
które nigdy nie wyszumią
tęsknot i zmagań
praprzodków i prawydarzeń

znad morza wreszcie
z jantarową przygodą
latarni na skarpach
rozpalanych sercem

z lepianek
i pól nie sytych urodzajem
gdzie kromka chleba
była jak sklepienie katedry

na zakalcu
wojny
i zaprzeszłych barwach młodości
znaleziony
wydarty na scenę świata
doświadczasz
samotności poety
który Panu
w godzinie październikowego
wieczoru
wyszeptał hymn o miłości
jak amen w pacierzu

ks.inf. Jerzy Banaśkiewicz - kapelan KIK

Poezja